SOFTWAROVÉ ŘÍZENÍ TEPLA PRO BUDOVY


SNÍŽENÍ EMISÍ CO2 A USPOŘENÉ STATISÍCE

Softwarový systém EIM řídí a optimalizuje dodávku tepla pro bytové domy a tím šetří až 30 % ročních nákladů na vytápění velkých obytných domů. Za 3 roky provozu systému na dvaceti bytových domech se snížily emise CO2 o 700 tun, což je více než vyprodukuje auto za 4 miliony km jízdy.

ROZSAH PROJEKTU

Při vývoji EIM jsme spolupracovali s odborníky z oboru energetiky, topenářství, hydrauliky a automatizace. Vývoj produktu trval více než tři roky a nadále pokračuje.
Subregulační jednotka EIM je zařízení, které se montuje na vstupu tepla do bytového domu (tzv. pata objektu). Optimalizace následně musí probíhat automaticky s přístupem klienta či správce přes různé platformy. Cílem subregulační jednotky EIM je poskytnout bytovým domům, tedy jednotlivým odběratelům tepla, kontrolu nad množstvím dodávaného tepla, zajistit v tomto směru efektivní využití energie, úspory tepla a snížení emisí CO2.VSTUP

Bylo třeba vybudovat systém, který zajistí hospodárnou a rovnoměrnou dodávku tepla. Byl koncipován EIM Portál tak, aby umožňoval nastavit veškeré parametry vytápění nutné k následné optimalizaci dodávek, jako jsou typ domu, požadovaná teplota, harmonogram vytápění, délka topné sezóny nebo maximální topný výkon v rámci 4hodinového maxima.

CESTA

Až reálný provoz ukázal správnost analýz a navržených funkcí. Nejedna zoufalá noc v plném nasazení vedla k zásadnímu zlepšení algoritmu a následné úspoře peněz a snížení neblahého dopadu na životní prostředí. To vše nás také vedlo k implementaci mnoha kontrolních a sledovacích algoritmů.


TESTOVÁNÍ

Jak testovat? Je potřeba si uvědomit, že testovat v tomto případě znamená omezovat teplo celého bytového domu. Vytvořili jsme v průběhu mnoho modelů a simulací, které nám pomáhaly testovat hypotézy a návrhy.

INFORMACE

EIM sleduje vše, co se v síti děje. Díky tomu například teplárenská společnost ví, že dochází k poruše na výměníku tepla bytového domu, nebo odpovědné osoby získají informace, že se do domu dostává zbytečně nízká/vysoká teplota vody. Tyto poruchy obecně mají za následek vysoké finanční ztráty a EIM je dokáže včasně detekovat a informaci předat.

INFRASTRUKTURA

Systém běží na vysoce stabilní a bezpečné infrastruktuře potřebné pro řízení a ovládání jedné ze strategických komodit – tepelné energie.

CLOUD A DATA

V cloudu systém ukládá provozní data na základě kterých se pak vyhodnocuje a zlepšuje samotné řízení. Řada IQ funkcí zvyšuje efektivitu řízení, například algoritmus řízení podle předpovědi počasí.

VÝSLEDEK

Vznikla webová aplikace a aplikace pro mobilní zařízení s operačními systémy iOS a Android pod souhrnným názvem EIM Portál. Platformy nabízejí jednoduché ovládání, rozhraní v českém jazyce, přehledné členění údajů o vytápění, přehled o aktuálním stavu subregulační jednotky, historii naměřených údajů, vizualizace údajů v grafech, statistiky a údaje o spotřebě za různá období; umožňují také chybová hlášení a vzdálenou správu.
Klient tak získává přehled o spotřebovaném teple i parametrech. Jednoduše může v EIM Portálu dohledat výpadky dodávek, informace o celkové kvalitě tepla, detaily o spotřebě v průběhu dnů, týdnů až let, které následně porovnává s údaji ve fakturaci dodavatele CZT a může je využít jako podklady pro případnou reklamaci.

TECHNOLOGIE

C#, PHP, Mosaic PLC, Azure, IoT, Lora, Sigfox