Qest pro RunCzech vyvinul nové, moderní, rychlé a stabilní mobilní aplikace pro iOS a Android. Na základě návrhu klienta byly vybudovány aplikace rozdělené na dvě části. První – RunCzech – zobrazuje informace o závodech a Live Tracking. Druhá – FreeRun – pracuje s komunitou mimo RunCzech a uživatele motivuje k aktivnímu tréninku na závody. Qest vstoupil do hry na základě referencí a po oslovení společností FG Forrest, která řešila back-end.

NÁPADY DOŠLY? BĚŽTE NA PIVO

Původní myšlenka projektu RunCzech se zrodila při posezení v pražské hospodě Cibulka. Dva italští kamarádi se jali uspořádat běžecký “maraton jako v New Yorku”. Carlo Capalbo a olympijský vítěz v maratonu Gelindo Bordin se inspirovali běžeckými akcemi zahraničí a českým pivem. “O pivo později už volají legendárnímu Emilu Zátopkovi,” uvádí historické okénko webové prezentace Prague International Marathon (PIM, rok 1994).

S více než 20letou zkušeností je dnes RunCzech synonymem běžeckých akcí pořádaných v České republice. Společnost se neomezuje na maratony, pořádá mimo jiné běžeckou ligu, půl maratony (#PragueHalf) a štafetové závody. Kromě závodění je také platformou, která sdružuje a podporuje běžeckou komunitu v naší zemi.


LIVE TRACKING WEBVIEWS

Qest vyvíjel v rámci zadání mobilní aplikace se dvěma částmi: RunCzech a FreeRun. První měla obsahovat veškeré informace o závodech a Live Tracking aktivovaný na počátku závodu. Tato část s sebou nesla ty největší výzvy pro tým Qestu, a to právě ve formě implementace Live Trackingu a WebViews. Klient požadoval zpracování vybraných obrazovek nikoliv nativně, ale pomocí WebView. Problém spočíval v různorodosti jednotlivých WebViews a v zobrazování informací o určitém uživateli.

Live Tracking mobilní aplikace RunCzech přinášel především technické výzvy:

  • při zobrazování a animaci jednotlivých běžců a bodů zájmu na trati,
  • při samotném získávání dat, kdy bylo nutné komunikovat s API rozhraním FG Forrest a současně s API rozhraním italské služby zajišťující sběr informací o aktuálně probíhajícím závodu.


Obtížné bylo také testování závodu. Testovatelnost závodů, které probíhají pouze o víkendu, byla omezená. Před startem pražského půlmaratonu měl Qest pouze dvě příležitosti testovat. Mezi PIM a #PragueHalf dokonce žádná možnost nebyla.

KDE JE VŮLE, JE I CESTA

V procesu řešení hlavních výzev projektu byla nutná úzká spolupráce s FG Forrest. Společné ladění probíhalo při grafickém zpracování webových stránek a při zasílání informací o aktuálním uživateli do každého dotazu WebView. Při iteraci se informace z WebView ztrácely. Ukázalo se, že je to způsobeno kombinací technických specifik jednotlivých mobilních platforem i samotného serveru. Největší problém Live Trackingu, tj. testovatelnost, Qest vyřešil namockováním italského API při prvním možném závodu. Poté již byl tým schopen závod zopakovat alespoň částečně s účastí jednoho běžce. Reálné testy před #PragueHalf pak proběhly v rámci dvou víkendů v ranních hodinách. Pracovníci Qestu byli aktivně přítomni v průběhu celých testovaných závodů.

Z PROCESU

Práce s klientem probíhala dost agilně, přestože šlo o spolupráci na základě fixed-price & time dohody. Přineslo to jistě výhody i nevýhody. U některých UI častí docházelo k opakovaným změnám a k nucenému odklonu od původního návrhu. Na druhou stranu si klient nechal poradit a přistoupil na navrhované změny ze strany Qestu. A právě zde mohli vývojáři Qestu demonstrovat svůj skill a zkušenosti s mobilním vývojem, nejen přímočaře plnit zadání. Spolupráce s klientem a společností FG Forrest byla velmi dobrá a výsledkem není pouze obohacení projektu RunCzech. Vznikl i nový přátelský vztah podstatný pro firemní kulturu, v souladu s hodnotami Qestu.

VÝSLEDEK ČESKÁ SPORTOVNÍ “1”

Klient pro svůj projekt RunCzech získal zcela novou, unikátní mobilní aplikaci. Velmi rychle ji začaly užívat tisíce koncových zákazníků. Početná komunita platformy RunCzech zajistila aplikaci přední příčky ve stahovatelnosti. Za velmi krátkou dobu se apka stala nejstahovanější sportovní aplikací Česka jak na Google Play, tak v App Store.


RUNCZECH

Zobrazuje veškeré informace o závodech klienta. Pomocí RunCzech se registrujete, vyzvednete si startovní číslo a po ruce budete mít doprovodný program závodu i balíček výhod od partnerů každé akce. RunCzech App disponuje funkcí Live Tracking. Ta se aktivuje při startu závodu. Live Tracking umožňuje uživateli vyhledat a zobrazit data o konkrétním běžci. Uživatel tak ví, jak si jeho favorit vede a kde přesně se na trase nachází. Běžci tedy mohou sdílet svůj zážitek s rodinou, fanoušky nebo s přáteli. Přímo v aplikaci uživatelé najdou aktuální výsledky, body v rámci RunCzech běžecké ligy a jiné důležité informace.

Má za úkol pracovat s komunitou mimo série závodů klienta. Uživateli nabízí podporu při aktivním tréninku na závody. Poskytuje tipy na trénink, inspiruje, motivuje. Zobrazuje různé běžecké tréninkové trasy po celé České republice. Zpřístupňuje uživatelům např. informace o konkrétním tréninku organizovaném místními trenéry běhu.


Klient Prague International Marathon s.r.o. může mobilní aplikace dále rozvíjet, přinášet nové funkcionality a pracovat s již početnou komunitou uživatelů – opravdových milovníků běhu.